© 2018 Gedatsu USA Kendo Dojo created by Wix.com

INSTRUCTORS

7 Dan Kyoshi

Chief Advisor

KATSUO CHINEN

YOSHIHIRO NOGUCHI

4 Dan

Founder of Gedatsu USA Kendo Dojo

KATSUSHI CHINEN

5 Dan

Head Instructor

2015 World Kendo Championships

SATOSHI MATSUMOTO

4 Dan

DAVID SUH

4 Dan

HIDENORI KONGO

5 Dan

WATARU MATSUMOTO

4 Dan